TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

I - Tài khoản CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG TRẦN PHÚ

Tài khoản số : 28910000576666

Mở tại : Ngân hàng phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội.

 

II - Tài khoản cá nhân:

Chủ TK      Đinh Hoàng Ngọc

Số TK         28910002396666

Tại NH       Đầu tư và Phát triển BIDV-CN Ngọc Khánh