172351347

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

I - Tài khoản Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG TRẦN PHÚ

Tài khoản số : 2891 000057 6666

Mở tại : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội.

 

II - Tài khoản cá nhân:

Chủ TK      Đinh Hoàng Ngọc

Số TK         2891 000239 6666

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội.